Tagasi

WITA Delta Maxi 80-25-180

Eriti efektiivsed pumbad kaasaegsetele süsteemidele

Tavalises küttesüsteemis, kus kasutatakse
tsirkulatsioonipumpasid, võivad tavapärased pumbad kulutada kuni 10-20%
elektrienergiast. Wita on välja töötanud Delta tsirkulatsioonipumbad, mille
energiaefektiivsuse koefitsent on kuni 0,20! Asendades majapidamises tavapärased vanematüübilised tsirkulatsioonipumbad Wita Delta pumpadega võib pumba energiakasutust kuni 80% vähendada.
Seejuures ei vähene pumba hüdraulilised näitajad. Juhul kui pump töötab proportsionaalrõhu režiimis, seatakse pumba võimsus süsteemi tegeliku
vajaduse järgi.

Erp ready 2015 Wita Maxi 80 graafik